Autorem myšlenky jménem Silvanols je vědec a chemik Alfrēds Ošiņš, který r. 1932 vybudoval v lotyšském městě Mērsrags továrnu na zpracování terpentýnu, kalafuny a těžkých olejů pro vědecké účely. Zanedlouho si pracovníci továrny začali všímat, že těžký olej získávaný z výrobního procesu jim pomáhá k léčení veškerých poranění, usnadňuje jim dýchání a snižuje kašel. Ošiņš dal tomuto zázračnému léku název Silvanols".

V průběhu dalších let zahraniční studie prokázaly, že Silvanols má zároveň pozitivní účinek při léčbě tuberkulózy, a dokonce rakoviny. Ošiņš se stal mezinárodně uznávaným zvaným k účasti na vědeckých konferencích v Německu a Francii. Silvanols si tak začal získávat narůstající popularitu po celém světě. Francouzi tomuto zázraku věřili natolik, že dokonce navrhovali, že značku a její know-how odkoupí. Nicméně Ošiņš trval na tom, aby jeho vynález setrval v Lotyšsku, zemi svého zrodu, a byl ku prospěchu svým obyvatelům.

5. dubna 1950 byl Ošiņš zatčen, poslán do vyhnanství na Sibiř, čímž vítězné tažení jeho zázračného léku skončilo. To co mu zůstalo, bylo jeho renomé, které si díky svému vynálezu získal jak doma, tak v zahraničí. V rozjeté výrobě pak ještě po nějakou dobu pokračovali jeho příbuzní a Silvanols tak nadále mohl pomáhat jak Lotyšům, tak lidem z celého světa.

8prosince 1994 se zrodila nová společnost, kterou její zakladatelka, I. Leimaneová, pojmenovala podle Ošiņšova objevu jako SILVANOLS. Leimaneová , vedena svou vírou a touhou pomáhat lidem, začala pracovat na vodou ředitelných gelech. O rok později, v létě r. 1995, Silvanols uvádí na trh přípravky OSTEOGELS, RINOGELS a TROMBOGELS.

Silvanols je společností, která byla založena nejen ve jménu úcty k významnému lotyšskému chemikovi Ošiņšovi, ale především proto, aby navázala na jeho práci a dále rozvíjela výrobu bezpečných farmaceutik, která pomáhají zvýšit kvalitu našeho života a vycházejí z lotyšských kulturních tradic a panenské přírody této země.

Ieva Leimane: „Inspirace každé chemikálie je ukryta v přírodě, protože matka příroda je ten nejlepší chemik na světě. Musíme se jen naučit jí rozumět a užívat.”