Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs

15/01/2019

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” no 2016.gada 1.jūnija līdz  2018.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/16/A/006 “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs”.

SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” dibinātāji ir pieci Latvijas vadošie farmācijas, ķīmijas un kosmētikas uzņēmumi: AS “Olainfarm”, AS “Grindeks”, SIA “PharmIdea”, SIA “LabochemLV”, SIA “Madara Cosmetics” un Biedrība “Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācija”. Plašāka informācija ir pieejama vietnē http://fbmtkc.lv/.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

 1. Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles – aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikamentu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.;
 2. Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika – izstrādāt jaunus kosmētikas produktus, atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 12 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē, kā arī ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Kopējais ERAF atbalsta finansējums projektam plānots EUR 3 206 250 apmērā.

Projektā “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” SIA “SILVANOLS” 2016. gada 1.septembrī ir uzsākusi pētniecības projekta “Uz dabas vielu bāzes veidotas anti-alerģijas profilakses medicīnas ierīces izstrāde, kā arī produkta kvalitātes, drošības un efektivitātes pētījumi” (P4) īstenošanu. Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt jaunu produktu, kura sastāvā tiks izmantotas dabīgas augu vielas, kurām ir spēja nomākt alerģisku reakciju izraisītus simptomus, neizraisot lietotājam nevēlamas blakus parādības.

Projektu plānots realizēt līdz 2018.gada 31.decembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 219 184, tai skaitā EUR 95 893 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. SIA "SILVANOLS" projekta "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" ietvaros pētniecības projekta "Uz dabas vielu bāzes veidotas anti-alerģijas profilakses medicīnas ierīces izstrāde, kā arī produkta kvalitātes, drošības un efektivitātes pētījumi" (P4) īstenoto darbu hronoloģija:

 1. No 2016. gada septembra līdz 2017.gada novembrim SIA "SILVANOLS" veica iepirkumu procedūras "Medicīniskas ierīces paraugu fizikālo slāņveidojošo īpašību un iedarbību uz audu dzīvotspēju pētījums", "Medicīniskas ierīces paraugu efektīvās devas "in vitro" pētījums" un “Medicīniskas ierīces paraugu fizikālās iedarbības pētījums “in vivo””. Iepirkumu rezultātā piedāvātā kopējā līgumcena EUR 106530,00. Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un tā rezultātiem ir pieejama Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv.
 2. 2017.gada 21.februārī SIA "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.1, par periodu: 01.06.-10.10.2016., kurā ir iekļautas SIA "SILVANOLS" pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 2 912,42, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 1 456,22.
 3. 2017.gada 30.martā SIA "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.2, par periodu: 11.10.2016.-10.01.2017., kurā ir iekļautas SIA "SILVANOLS" pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 11 494,67 tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 5 747,34.
 4. 2017.gada 18.augustā SIA "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.3, par periodu: 11.01.2017.-10.04.2017., kurā ir iekļautas SIA "SILVANOLS" pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 16483,75 tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 8241,88.
 5. 2017.gada 2.oktobrī SIA "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.4, par periodu: 11.04.2017.-10.07.2017., kurā ir iekļautas SIA "SILVANOLS" pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 21353,15 tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 10676,58.
 6. 2018.gada 23.janvārī SIA "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.5, par periodu: 11.07.2017.-10.10.2017., kurā ir iekļautas SIA "SILVANOLS" pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 19344,90 tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 9672,45.
 7. 2018.gada 26.aprīlī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.6, par periodu: 11.10.2017.-10.01.2018., kurā ir iekļautas SIA "SILVANOLS" pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 26777,06 tai skaitā ERAF finansējums EUR 13388,46.
 8. 2018.gada 17.jūlijā SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.7, par periodu: 11.01.2018.-10.04.2018., kurā ir iekļautas SIA "SILVANOLS" pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 45997,16 tai skaitā ERAF finansējums EUR 21046,15.
 9. 2018.gada 3.oktobrī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.8, par periodu: 11.04.2018.-10.07.2018., kurā ir iekļautas SIA “SILVANOLS” pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 3752,01, tai skaitā ERAF finansējums EUR 1849,93.
 10. 2018.gada 17.oktobrī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs”  iesniegts pārskats un maksājuma pieprasījums Nr.9 par projekta ietvaros veiktajām darbībām, sasniegtajiem rezultātiem un veiktajiem izdevumiem 11.07.2018.-10.10.2018. pārskata periodā.
 11. 2018.gada novembra sākumā tirgus izpētes ietvaros noslēgts ārpakalpojuma līgums par antialerģiskā spreja komponentu pārklājumu veidojošo īpašību izpēti par EUR 31250,00.
 12. 2018.gada 31.decembrī noslēdzās projekta īstenošana. Projekta ietvaros atbilstoši plānotajam izstrādāts jauns uz dabas vielu bāzes veidots anti-alerģijas profilakses produkta prototips ar medicīnas ierīces statusu.
 13. 2019.gada janvārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” iesniegts noslēguma pārskats par projekta ietvaros veiktajām darbībām, sasniegtajiem rezultātiem un veiktajiem izdevumiem 11.10.2018.-31.12.2018. pārskata periodā.

 

Vairāk

SIA

16/09/2015

SIA “SILVANOLS” ir noslēdzis 16.09.2015. līgumu Nr. L-ĀTA-15-3254 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "SILVANOLS” dalība LIAA organizētajā uzņēmēju delegācijā Oslo, Norvēģijā un tirdzniecības misijā Japānā, Tokijā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonds.

SIA "SILVANOLS"  valdes priekšsēdētājs Artjoms Borcovs laika posmā no 18. līdz 19.aprīlim piedalījās LIAA organizētajā uzņēmēju delegācijā Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa vizītē Oslo, Norvēģijā.

Misijas laikā delegācija izvērtēja Latvijas uzņēmēju potenciālās eksporta iespējas Norvēģijas tirgū.

Vairāk

SIA

16/09/2015

SIA “SILVANOLS” ir noslēdzis 16.09.2015. līgumu Nr. L-ĀTA-15-3254 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "SILVANOLS” dalība LIAA organizētajā uzņēmēju delegācijā Oslo, Norvēģijā un tirdzniecības misijā Japānā, Tokijā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonds.

"Silvanols" eksporta delegācija maijā devās Fitofarmācijas un uztura bagātinātāju ražotāju tirdzniecības misijā uz Japānu, lai klātienē piedalītos izstādēs "ifia JAPAN un "HFE JAPAN 2015".

Misijas laikā norisinājās tikšanās ar potenciālajiem biznesa partneriem, Japānas veselības un uztura asociāciju un mediju pārstāvjiem, kas tika organizētas sadarbībā ar LIAA pārstāvniecību Japānā un Japānas lielāko pārtikas piedevu un ingredientu nozares avīzi "Food Chemicals Newspaper Inc".

Vairāk

Smiltsērkšķu atsiju sausā ekstrakta ķīmiskā sastāva un antioksidatīvās aktivitātes izpēte

06/01/2015

SIA „Silvanols” Kompetences centra („Vides, Bioenerģētikas un Biotehnoloģijas kompetences centrs”) ietvaros uzsācis realizēt pētniecības projektu: "Smiltsērkšķu atsiju sausā ekstrakta ķīmiskā, antioksidatīvā sastāva izpēte, salīdzinājumā ar smiltsērkšķu dzinumu sausā ekstrakta ķīmiskajām, antioksidatīvām īpašībām" (līguma Nr. L-KC-11-0005).

Pētniecības projekta mērķis ir laboratorijas apstākļos iegūt un izanalizēt smiltsērkšķu atsiju sauso ekstraktu ar potenciāli augstu antioksidatīvo aktivitāti, salīdzinājumā ar laboratorijas apstākļos iegūtu smiltsērkšķu dzinumu sausā ekstrakta antioksidatīvo aktivitāti.   Projekta realizācijas periods: 2014. gada janvāris – 2015. gada jūnijs.

www.vbbkc.lv

http://www.vbbkc.lv/img/eraf.png

Vairāk

Bioloģiski aktīvām vielām bagātu augu ekstraktu savietojamības izpēte ar gelu veidojošiem polimēriem

06/01/2015

SIA „Silvanols” Kompetences centra („Vides, Bioenerģētikas un Biotehnoloģijas kompetences centrs”) ietvaros uzsācis realizēt pētniecības projektu: „Bioloģiski aktīvām vielām bagātu augu ekstraktu savietojamības izpēte ar gelu veidojošiem polimēriem, iegūstot stabilas biokompozītsistēmas " (līguma Nr. L-KC-11-0005).

Pētniecības projekta mērķis ir izpētīt dažādu dabasvielu ekstraktu savietojamības iespējas ar gelu veidojošiem polimēriem, iegūstot stabilas biokompozītsistēmas. Projekta realizācijas periods: 2014. gada janvāris – 2015. gada jūnijs.

www.vbbkc.lv

http://www.vbbkc.lv/img/eraf.png

Vairāk

Sadarbība ar LAĶIFA klastera projekta īstenošanā

07/03/2014

SIA „Silvanols” sadarbojas ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶĪFA) Farmācijas un saistīto nozaru klastera projekta īstenošanā.

LAĶĪFA ir noslēgusi 2012.gada 12.septembrī līgumu Nr.L-KAP-12-0005 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par „Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana nozares produktivitātes paaugstināšanai un eksportspējas attīstīšanai, izmantojot kombinēto stratēģiskās plānošanas, kooperatīvās loģistikas un mārketinga un specializētās pētnieciski-tehnoloģiskās infrastruktūras metodi” projekta īstenošanu līdz 2015.gadam. Projekta ietvaros partneris SIA „Silvanols” līdzdarbojas aktivitātē – „Farmācijas produktu tirgus dati”.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. 

ERAF.jpg

Vairāk

Tiek noslēgts līgums par projekta īstenošanu, kas paredz darbaspēka kvalifikācijas celšanu

05/03/2013

2010. gada 22. oktobrī LIAA pieņēma lēmumu par LPUA iesniegtā projekta "Latvijas poligrāfijas un iepakojuma nozares darbaspēka kvalifikācijas celšana" ESF līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas ""Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām", projekta iesniegumam piešķirot identifikācijas numuru APA/1.3.1.1.1/10/02/015.

Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija 2011. gada 4. janvārī ir noslēgusi Līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-APA-10-0028 (projekta Nr. APA/1/3/1/1/1/10/02/015) ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru" par projekta "Latvijas poligrāfijas un iepakojuma nozares darbaspēka kvalifikācijas celšanu" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. 

vizuala identitate.jpg

Vairāk

Farmācijas un saistīto nozaru klastera projekta īstenošana sadarbībā ar LAĶĪFA

01/01/2013

SIA “Silvanols” sadarbojas ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶĪFA) Farmācijas un saistīto nozaru klastera projekta īstenošanā.

LAĶĪFA ir noslēgusi 2012.gada 12.septembrī līgumu Nr.L-KAP-12-0005 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par „Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana nozares produktivitātes paaugstināšanai un eksportspējas attīstīšanai, izmantojot kombinēto stratēģiskās plānošanas, kooperatīvās loģistikas un mārketinga un specializētās pētnieciski-tehnoloģiskās infrastruktūras metodi” projekta īstenošanu līdz 2015.gadam. 

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

jp.jpg

 

Vairāk

23/09/2011

SIA „Silvanols” Kompetences centra ietvaros uzsācis realizēt pētniecības projektu: „Jauna tipa bioloģiski aktīvu vielu ieguves izpēte, izmantojot fermentācijas procesā apstrādātus skujkoku celmus un antioksidantiem bagātas augu veģetatīvas formas”. Pētījumu gaitā paredzēts atrast augus ar vēlamajām īpašībām un pētīt tajos esošās aktīvās vielas, kurām piemīt tādas funkcijas, lai nākotnē izmantojot šos augus dažādu biotehnoloģisku produktu sastāvā rastu iespēju aizstāt sintētiskos ārstniecības preparātus ar ekoloģiskiem produktiem, kas iegūti izmantojot biotehnoloģijas iespējas.

SIA „Silvanols” uzsācis pētniecības projekta īstenošanu kompetences centrā SIA „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs”, kas š.g. 11. aprīlī noslēdza līgumu par projekta „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” īstenošanu ar VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”.

Kā liecina kompetences centra nosaukums, pētniecības projekti tiek realizēti biotehnoloģijas, bioenerģētikas, vides un biomasas pārstrādes virzienos.

Kompetences centra nozīmīgākie dalībnieki: AS Biotehniskais Centrs, SIA Silvanols, SIA Getliņi EKO, SIA Furfurola eksporta sabiedrība, SIA Zaļās tehnoloģijas, SIA Bimil, SIA Zaļā josta, SIA Advanced Technologies, SIA SPD energo, SIA Biogas, SIA Koksnes pārstrādes sabiedrība, AS BAO, SIA BB biogāze, SIA EKMI, Latvijas Universitāte, LU Cietvielu fizikas institūts, Rīgas Tehniskā universitāte, Fizikālās enerģētikas institūts.

 

Vairāk informācijas www.vbbkc.lv 

ERAF.jpg

 

Vairāk

Uzsākta jauna pētniecības projekta īstenošana kompetences centrā SIA „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia”

19/09/2011

SIA „Silvanols” uzsācis pētniecības projektu īstenošanu kompetences centrā SIA „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia”, kas š.g. 5. Aprīlī noslēdza līgumu par projekta „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia” īstenošanu ar VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”.

Farmācijas un ķīmijas kompetences centra galvenie pētniecības virzieni saistīti ar sintētisko un biotehnoloģisko zāļu izstrādi; zāļu drošības, iedarbības un kvalitātes jautājumiem; energoefektīvām tehnoloģijām.

Kompetences centra nozīmīgākie dalībnieki: AS Grindeks, AS Olainfarm, SIA PharmIdea, SIA Silvanols, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, SIA LabochemLV, SIA Madara Cosmetics, SIA Chromsword Baltic HPLC specialists, SIA Tenax, AS Sakret Holdings

SIA „Silvanols” Kompetences centra ietvaros plāno realizēt 3 pētniecības projektus:

 1.  „Dabas vielu sastāvā esošo Omega 3 polinepiesātināto taukskābju stabilizēšanas un potencēšanas iespēju izpēte, izmantojot bioloģiski aktīvas dabas vielas,  un to antiaterosklerotiskās aktivitātes izpēte.”
 2. „Fermentētas  celmu eļļas  pretvēža un pretvīrusu darbības izpēte”
 3.  „Jauna tipa dabisku dzinumu sauso ekstraktu antiaterosklerotiskā un antioksidatīvā izpēte”

Vairāk informācijas: www.pcccl.lv

ERAF.jpg

Vairāk