Zāļu blakusparādības

Kontakti informēšanai par novērotajām zāļu blakusparādībām:

 • Darba laikā – +371 67013724
 • Diennakts mob. – +371 26137761
 • Fakss – +371 67013777
 • E-pasts: adr@olainfarm.lv

21.gadsimtā dažādu slimību efektīvai ārstēšanai ir pieejams plašs zāļu sortiments. Tomēr absolūti drošu zāļu nav; ikvienai no tām ir vairāk vai mazāk izteiktas blakusparādības. Ar zāļu blakusparādību agrāk saprata nevēlamu reakciju, kura radās, ja cilvēks pareizi (atbilstoši aprakstam) lietoja zāles slimības profilaksei, diagnosticēšanai vai ārstēšanai. 2012. gada jūlijā stājušies spēkā likumdošanas grozījumi, kuri paplašina zāļu blakusparādību definīciju un šo jēdzienu attiecina arī uz tādu nevēlamu reakciju, kura radusies ārstēšanas kļūdas dēļ un zāļu lietošanas neatbilstīgi tirdzniecības atļaujai dēļ, tostarp – zāles lietojot nepareizi un/vai ļaunprātīgi. Ir noteikts, ja pastāv vismaz vērā ņemama iespēja, ka starp zālēm un nevēlamu notikumu pastāv cēloņsakarība, lai par to ziņotu, būtu jāpietiek vien ar aizdomām par blakusparādību; tika ieviests termins „varbūtēja blakusparādība”. Par zāļu blakusparādībām runā arī tajā gadījumā, ja tās radušās, zāles lietojot ar mērķi labvēlīgi ietekmēt organisma funkcijas (fizioloģiju).

Runājot par zāļu blakusparādību uzraudzību, pasaulē tiek lietots termins „farmakovigilance” (farmakon grieķu valodā nozīmē zāles, bet vigilantia latīniski – modrība, gādība, rūpes). Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) noteikto, farmakovigilance ir vienlaikus zinātne un darbību kopums, kas ietver zāļu lietošanas drošības datu vākšanu, pārraudzību, izpēti un izvērtēšanu. Šīs zinātnes un darbību mērķis ir identificēt jaunu informāciju par zāļu lietošanas blakusparādībām un novērst iespējami kaitīgo iedarbību uz cilvēka veselību. Nedrīkst aizmirst arī citus aspektus, kuri ietekmē zāļu drošumu – to efektivitātes mazināšanās, pārdozēšana, zāļu nepareiza vai ļaunprātīga lietošana.

Zāļu blakusparādību uzraudzību SIA Silvanols” nodrošina AS “Olainfarm” Zāļu blakusparādību uzraudzības grupa; tās galvenais uzdevums ir „SIA „Silvanols” reģistrēto zāļu lietošanas drošības uzraudzība. Mēs sekojam gan tirgū esošajām zālēm, gan tām zālēm, kuras atrodas izpētes stadijā. Uzņēmumā ir ieviesta un pastāvīgi tiek attīstīta Zāļu blakusparādību uzraudzības sistēma; ar tās palīdzību tiek sekmēta medikamentu drošāka lietošana. Šīs sistēmas ietvaros mēs:

 • apzinām jaunus iespējamos riskus, kuri var ietekmēt zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti, līdz ar to -arī pacientu veselību (rezultātā varam iegūt jaunu informāciju, ar kuru var tikt papildināta konkrēto zāļu lietošanas instrukcija un apraksts);
 • kopā ar riskiem izvērtējam potenciālo zāļu lietošanas labumu;
 • sniedzam aktuālo informāciju ārstiem, farmaceitiem, pacientiem, mūsu pārstāvniecībām un sadarbības partneriem.

Informāciju par zāļu blakusparādībām saņemam no ārstiem, farmaceitiem, citiem veselības aprūpes speciālistiem, pacientiem un sadarbības partneriem. To izvērtējam un, izmantojot Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) zāļu ziņojumu datu bāzi „Eudravigilance”, nepieciešamības gadījumā ziņojam EMA un/vai Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūrai (ZVA).

Ar cieņu,
AS „Olainfarm” Zāļu blakusparādību uzraudzības grupas vadītājs,
SIA „Silvanols” Par Farmakovigilanci atbildīgā kvalificēta persona
Dr. Uldis Ārmanis; Mg. sc. sal.

Vairāk

Zāļu blakusparādību iedalījums

Vai zāļu blakusparādības ir iepriekš aprakstītas?

 • Paredzētas blakusparādības – tās ir minētas zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā un atbilst tajā ietvertajai informācijai;
 • Neparedzētas blakusparādības – tās nav minētas zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā vai pēc veida, smaguma pakāpes vai to iznākuma neatbilst tajās zāļu iekļautajai informācijai.

Vai zāļu blakusparādības ir bīstamas dzīvībai un veselībai?

Būtiskas blakusparādības: 

 • bijušas pacienta nāves cēlonis vai apdraudējušas pacienta dzīvību;
 • to dēļ bijusi nepieciešama pacienta hospitalizācija vai hospitalizācijas pagarināšana;
 • izraisījušas smagu vai nepārejošu invaliditāti vai darba nespēju;
 • izraisījušas iedzimtu anomāliju (dzemdību defektu);
 • kā savādāk bijušas medicīniski nozīmīgas (izvērtē ziņotājs un/vai eksperti)

Mazāk būtiskas citas blakusparādības: blakusparādības, kuras neatbilst iepriekš minētajiem būtisku blakusparādību kritērijiem.

Vairāk

Ārstiem un farmaceitiem

Godājamie kolēģi!

Par konstatētajām būtiskajām un neparedzētajām zāļu blakusparādībām Jums, atbilstoši LR Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 47 “Farmakovigilances kārtība” prasībām, jāziņo ZVA. Sīkāku informāciju, kā arī Latvijas Republikas normatīvos aktus zāļu blakusparādību uzraudzības jomā un ES jaunās uz farmakovigilanci attiecināmās Regulas un Direktīvas šeit.

Noteikumos minētā Ziņojuma forma ir pieejama arī ZVA mājas lapā, sekojot šai norādei.

Mēs, kā zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieki, esam atbildīgi par savu medikamentu drošuma uzraudzību, tādēļ aicinām informēt arī Zāļu blakusparādību uzraudzības grupu par jebkurām novērotajām „Silvanols” zāļu blakusparādībām, kā arī par zāļu efekta trūkumiem.

Aicinām Jūs aizpildīt SIA „SIlvanols” izstrādātās “Ziņojuma par zāļu blakusparādību” (Ziņojums) veidlapas!

MS Word formātā esošā veidlapa domāta tam, lai Jūs to lejuplādētu datorā un, pēc aizpildīšanas, nosūtītu uz e-pasta adresi adr@olainfarm.lv.

Pdf formātā esošā veidlapa paredzēta gadījumam, ja vēlaties to izprintēt un aizpildīt ar roku, nosūtot mums pa faksu +371 67013777 vai pa pastu: AS “Olainfarm” Zāļu blakusparādību uzraudzības grupai, Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114.

Pdf formu lasītāju Jūs varat lejuplādēt šeit.

Būtisku, kā arī neparedzētu blakusparādību gadījumā aicinām nekavējoties vai nākamajā darba dienā ziņot mums pa tālruņiem 67013724 vai 26137761 (diennakts mobilais tālrunis), kā arī 7 dienu laikā nosūtīt Ziņojuma veidlapu augstāk minētajos veidos. Arī par pārējām blakusparādībām lūdzam ziņot iespējami ātrākā laikā! Mēs informēsim Jūs par ziņojuma saņemšanu un nepieciešamības gadījumā lūgsim papildinformāciju, lai precizētu sniegtos datus.

Ziņojuma veidlapā nepieciešams izsmeļoši aprakstīt novērotās blakusparādības norisi un sniegt informāciju par pacientu un viņa slimību vēsturi. Aprakstot pacienta lietotās zāles, norādiet arī aktīvo vielu un zāļu īpašās formas (piem., prolongēta zāļu forma). Tikai precīza un detalizēta informācija ļaus analizēt un identificēt nevēlamās zāļu blakusparādības un to cēloņsakarību ar vienlaikus lietotajiem medikamentiem. Būsim pateicīgi, ja pievienosiet izrakstu dokumentāciju no slimnīcas vai ambulatorā pacienta kartes, nenorādot pacienta vārdu, personas kodu un dzīves vietas adresi. Lūdzam norādīt tikai pacienta iniciāļus.

Jūsu ērtībai

Sekojot šai norādei, atradīsit ZVA sagatavotu informāciju par to, kā aizpildīt Ziņojuma veidlapu. Aicinām iepazīties arī ar mūsu sagatavotajiem paskaidrojumiem Ziņojuma aizpildīšanai. Labprāt atbildēsim uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem!

Noderīga informācija

Aktuālo ZVA sagatavoto informāciju par zāļu lietošanas drošumu Jūs varat atrast šeit: 1 ; 2. Šai ziņā Jums palīdzēs arī ZVA informatīvs izdevums ārstiem, farmaceitiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem „Cito!”.

Noderīgu informāciju atradīsit arī ārstu un farmaceitu portālā. Jums palīdzēs arī Latvijas Farmaceitu biedrības www.farmaceitubiedriba.lv.

Vairāk

Pacientiem un citiem interesentiem

Aicinām Jūs ziņot mums par novērotajām blakusparādībām, kuras radušās lietojot mūsu zāles!

MS Word formātā esošā veidlapa domāta tam, lai Jūs to lejuplādētu datorā un, pēc aizpildīšanas, nosūtītu uz e-pasta adresi adr@olainfarm.lv.

Pdf formātā esošā veidlapa paredzēta gadījumam, ja vēlaties to izprintēt un aizpildīt ar roku, nosūtot mums pa faksu +371 67013777 vai pa pastu: AS “Olainfarm” Zāļu blakusparādību uzraudzības grupai, Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114.

Pdf formu lasītāju Jūs varat lejuplādēt šeit.

Papildus – ņemiet vērā, ka, rodoties aizdomām par to, ka kādas no mūsu ražotajām zālēm izraisījušas blakusparādības, vēlams konsultēties ar ārstu, kurš šīs zāles nozīmējis. Vēlams saglabāt zāļu iepakojumu, uz kura ir norādīts zāļu ražošanas sērijas numurs. Ārsts palīdzēs Jums izprast, vai šie simptomi ir zāļu lietošanas blakusparādības, vai arī tos izraisījuši citi iemesli un nepieciešamības gadījumā ziņos par tām. Par savām aizdomām varat informēt arī mūs – AS „Olainfarm” Zāļu blakusparādību uzraudzības grupu.

Ziņojuma veidlapā nepieciešams izsmeļoši aprakstīt novērotās blakusparādības norisi un sniegt visu lūgto informāciju – tikai precīza un detalizēta informācija ļaus analizēt un identificēt nevēlamās zāļu blakusparādības un to cēloņsakarību ar vienlaikus lietotajiem medikamentiem. Mēs garantējam visu Jūsu sniegto datu konfidencialitāti

Kontaktinformācija

 • E-pasta adrese: adr@olainfarm.lv
 • Tālrunis darba laikā – +371 67013724
 • Diennakts mobilais tālrunis – +371 26137761

Mēs garantējam Jūsu personas datu konfidencialitāti.

Zāles var izraisīt blakusparādības arī bērniem, tādēļ aicinām sekot līdzi bērna pašsajūtai, lietojot zāles, un neskaidrību gadījumā informēt ārstējošo ārstu.

Jūsu uzmanībai piedāvājam ZVA sagatavoto informāciju pacientiem par zāļu lietošanas drošību, kuru iespējams aplūkot šeit un šeit.

Vairāk