Zāļu blakusparādības

Kontakti informēšanai par novērotajām zāļu blakusparādībām:

 • Darba laikā – +371 67013724
 • Diennakts mob. – +371 26137761
 • Fakss – +371 67013777
 • E-pasts: adr@olainfarm.lv

21.gadsimtā dažādu slimību efektīvai ārstēšanai ir pieejams plašs zāļu sortiments. Tomēr absolūti drošu zāļu nav; ikvienai no tām ir vairāk vai mazāk izteiktas blakusparādības. Ar zāļu blakusparādību agrāk saprata nevēlamu reakciju, kura radās, ja cilvēks pareizi (atbilstoši aprakstam) lietoja zāles slimības profilaksei, diagnosticēšanai vai ārstēšanai. 2012. gada jūlijā stājušies spēkā likumdošanas grozījumi, kuri paplašina zāļu blakusparādību definīciju un šo jēdzienu attiecina arī uz tādu nevēlamu reakciju, kura radusies ārstēšanas kļūdas dēļ un zāļu lietošanas neatbilstīgi tirdzniecības atļaujai dēļ, tostarp – zāles lietojot nepareizi un/vai ļaunprātīgi. Ir noteikts, ja pastāv vismaz vērā ņemama iespēja, ka starp zālēm un nevēlamu notikumu pastāv cēloņsakarība, lai par to ziņotu, būtu jāpietiek vien ar aizdomām par blakusparādību; tika ieviests termins „varbūtēja blakusparādība”. Par zāļu blakusparādībām runā arī tajā gadījumā, ja tās radušās, zāles lietojot ar mērķi labvēlīgi ietekmēt organisma funkcijas (fizioloģiju).

Runājot par zāļu blakusparādību uzraudzību, pasaulē tiek lietots termins „farmakovigilance” (farmakon grieķu valodā nozīmē zāles, bet vigilantia latīniski – modrība, gādība, rūpes). Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) noteikto, farmakovigilance ir vienlaikus zinātne un darbību kopums, kas ietver zāļu lietošanas drošības datu vākšanu, pārraudzību, izpēti un izvērtēšanu. Šīs zinātnes un darbību mērķis ir identificēt jaunu informāciju par zāļu lietošanas blakusparādībām un novērst iespējami kaitīgo iedarbību uz cilvēka veselību. Nedrīkst aizmirst arī citus aspektus, kuri ietekmē zāļu drošumu – to efektivitātes mazināšanās, pārdozēšana, zāļu nepareiza vai ļaunprātīga lietošana.

Zāļu blakusparādību uzraudzību SIA Silvanols” nodrošina AS “Olainfarm” Zāļu blakusparādību uzraudzības grupa; tās galvenais uzdevums ir „SIA „Silvanols” reģistrēto zāļu lietošanas drošības uzraudzība. Mēs sekojam gan tirgū esošajām zālēm, gan tām zālēm, kuras atrodas izpētes stadijā. Uzņēmumā ir ieviesta un pastāvīgi tiek attīstīta Zāļu blakusparādību uzraudzības sistēma; ar tās palīdzību tiek sekmēta medikamentu drošāka lietošana. Šīs sistēmas ietvaros mēs:

 • apzinām jaunus iespējamos riskus, kuri var ietekmēt zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti, līdz ar to -arī pacientu veselību (rezultātā varam iegūt jaunu informāciju, ar kuru var tikt papildināta konkrēto zāļu lietošanas instrukcija un apraksts);
 • kopā ar riskiem izvērtējam potenciālo zāļu lietošanas labumu;
 • sniedzam aktuālo informāciju ārstiem, farmaceitiem, pacientiem, mūsu pārstāvniecībām un sadarbības partneriem.

Informāciju par zāļu blakusparādībām saņemam no ārstiem, farmaceitiem, citiem veselības aprūpes speciālistiem, pacientiem un sadarbības partneriem. To izvērtējam un, izmantojot Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) zāļu ziņojumu datu bāzi „Eudravigilance”, nepieciešamības gadījumā ziņojam EMA un/vai Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūrai (ZVA).

Pacienti, to radinieki, ārsti, farmaceiti un ikviens cits interesents nepieciešamības gadījumā var un ir laipni aicināti  ziņot par SIA “Silvanols” zāļu blakusparādībām, izmantojot e-pastu adr@olainfarm.lv, kā arī pa tālruņiem 67103724 ( darba laikā) vai 371 26137761 (visu diennakti). Ziņojot Jums tiks nodrošināta informācija par Jūsu personas datu apstrādi un uzglabāšanu. 

Ar cieņu,
AS „Olainfarm” Zāļu blakusparādību uzraudzības grupas vadītājs,
SIA „Silvanols” Par Farmakovigilanci atbildīgā kvalificēta persona
Dr. Uldis Ārmanis; Mg. sc. sal.

Vairāk

Zāļu blakusparādību iedalījums

Vai zāļu blakusparādības ir iepriekš aprakstītas?

 • Paredzētas blakusparādības – tās ir minētas zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā un atbilst tajā ietvertajai informācijai;
 • Neparedzētas blakusparādības – tās nav minētas zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā vai pēc veida, smaguma pakāpes vai to iznākuma neatbilst tajās zāļu iekļautajai informācijai.

Vai zāļu blakusparādības ir bīstamas dzīvībai un veselībai?

Būtiskas blakusparādības: 

 • bijušas pacienta nāves cēlonis vai apdraudējušas pacienta dzīvību;
 • to dēļ bijusi nepieciešama pacienta hospitalizācija vai hospitalizācijas pagarināšana;
 • izraisījušas smagu vai nepārejošu invaliditāti vai darba nespēju;
 • izraisījušas iedzimtu anomāliju (dzemdību defektu);
 • kā savādāk bijušas medicīniski nozīmīgas (izvērtē ziņotājs un/vai eksperti)

Mazāk būtiskas citas blakusparādības: blakusparādības, kuras neatbilst iepriekš minētajiem būtisku blakusparādību kritērijiem.

Vairāk